Татаж авах

  • Ургийн фибронектин (fFN) хурдан шинжилгээ
  • FLU A+B эсрэгтөрөгчийн хурдан тестийн кассет
  • FOB Rapid Test Cassette
  • Фолликул өдөөгч дааврын (FSH) хурдан шинжилгээ
  • Edit H.pylori Antibody Rapid Test-ийг устгана уу
  • H.Pylori антигенийг хурдан шалгах кассет
  • Хүний chorionic gonadotropin (HCG) Шуурхай тестийг засварлах
  • Инсулин шиг өсөлтийн хүчин зүйлийг холбогч уураг 1 (iGFBP-1) Шуурхай тест
  • Luteinizing даавар (LH) Шуурхай шинжилгээ
  • Хумхаа P.f. P.v. Антиген хурдан тестийн кассет (Бүтэн цус
Нийт 23

Та мессежээ үлдээнэ үү