Prenesi

  • Hitri test fetalnega fibronektina (fFN).
  • Kaseta za hitri test antigena FLU A+B
  • FOB kaseta za hitri test
  • Hitri test folikle stimulirajočega hormona (FSH).
  • Odstrani Uredi hitri test protiteles H.pylori
  • Kaseta za hitri test antigena H.Pylori
  • Uredi hitri test humanega horionskega gonadotropina (HCG).
  • Hitri test inzulinu podobnega rastnega faktorja vezave proteina 1 (iGFBP-1)
  • Hitri test luteinizirajočega hormona (LH).
  • Malarija P.f. P.v. Kaseta za hitri test antigena (polna kri
23 Skupaj

Pustite svoje sporočilo