ดาวน์โหลด

  • การทดสอบอย่างรวดเร็วของทารกในครรภ์ Fibronectin (fFN)
  • FLU A+B Antigen Rapid Test Cassette
  • FOB เทปทดสอบอย่างรวดเร็ว
  • การทดสอบอย่างรวดเร็วของฮอร์โมนกระตุ้นรูขุมขน (FSH)
  • ลบการทดสอบอย่างรวดเร็วของแอนติบอดีต่อเชื้อ H.pylori
  • ตลับทดสอบแบบรวดเร็วของ H.Pylori Antigen
  • แก้ไขการทดสอบแบบรวดเร็วของ Human chorionic gonadotropin (HCG)
  • การทดสอบอย่างรวดเร็วของโปรตีนที่จับกับปัจจัยการเจริญเติบโตคล้ายอินซูลิน 1 (iGFBP-1)
  • การทดสอบอย่างรวดเร็วของฮอร์โมน Luteinizing (LH)
  • มาลาเรีย P.f. พี.วี. ตลับทดสอบแอนติเจนแบบรวดเร็ว (เลือดครบส่วน
23 ทั้งหมด

ฝากข้อความของคุณ